NOVOSTI

SEPTEMBAR 2016. Zbirka priča Danas sam bila u našoj kući u izdanju Narodne biblioteke „Vuk Karadžić” Kragujevac
====================================== 
DECEMBAR 2015. Zbirka priča „Danas sam bila u našoj kući” u specijalnom broju časopisa „Priča”
======================================
OKTOBAR 2014.Priča „Crta ispod crte” u časopisu „Kvartal” (23-24)
======================================
MAJ - JUN 2014. Priča Žica objavljena u časopisu „Polja” (br. 487)
======================================
OKTOBAR 2013. − Esej Ljubav i smrt: paralele u „Književnom magazinu” (147-149)
======================================
OKTOBAR 2013. Esej "Previše sreće" Alis Manro: mesto, vreme, način u „Kvartalu”
======================================
SEPTEMBAR 2012. − Priča Dani za pisanje u časopisu „Koraci” (7-9/2012). ======================================
NOVEMBAR 2011. − Priča Prepričavanje pesme na sajtu „Marginalac”.
======================================
AVGUST 2011. − Priča Tačka B u časopisu "Povelja" (2/2011). ======================================
MAJ 2011. − Priča U sobi na sajtu „Marginalac”.
======================================
APRIL 2011. − Priča Danas sam bila u našoj kući na sajtu „Marginalac”.
======================================
DECEMBAR 2010. − Esej Đavo perverznosti i njegov Po u „Književnom magazinu” (112-114/2010).
======================================
OKTOBAR 2010. − Priče Raša i Samson iz dečje bolnice u zborniku „Leksikon božjih ljudi”.
======================================
SEPTEMBAR 2010. − Priča „Na stolici magistra Petrovića” u „Književnom magazinu”.
======================================
30. MAJ 2010. − Priča Umesto odgovora u „Politici”.
======================================
MAJ 2010.Tri priče u časopisu „Povelja” (1/2010).
======================================

9. MAJ 2010. − Priča Bingo u „Politici”.
======================================
MART-APRIL 2010. − Priča Šminkanje novosadskom časopisu „Polja” (broj 462) .
======================================
MART 2010.Tri priče u pančevačkom časopisu „Kvartal” (broj 12).
======================================
DECEMBAR 2009/MART 2010. − Na sajtu „Marginalac”: tri priče objavljene u decembru prošle godine (ovde) i jedna priča iz marta 2010. (ovde).
======================================
10. DECEMBAR 2009. − Priča Ljubavi mog muža u časopisu "Koraci" (9-10/2009) .
======================================
6. NOVEMBAR 2009. − Dve priče u „Alminom” zborniku „Od priče do priče”. Pročitajte ovde.
======================================
16. AVGUST 2009. − O knjizi „Priča Babinog sina”, blagonaklono i toplo: prikaz Vase Pavkovića u „Blicu”.
======================================